Liên đội trường Tiểu học An Bài tổ chức đại hội Liên đội năm học 2018-2019

Liên đội trường Tiểu học An Bài tổ chức đại hội Liên đội năm học 2018-2019

Một số hình ảnh của Đại hội Liên đội:

 

Bài viết liên quan