Liên đội trường Tiểu học An Bài tổ chức "Đại hội cháu ngoan Bác Hồ"

Một số hình ảnh: "Đại hội cháu ngoan Bác Hồ"

 

Liên đội trường Tiểu học An Bài tổ chức "Đại hội cháu ngoan Bác Hồ"

Bài viết liên quan