Đố Vui

Câu đố vui dân gian số 1: Con gì chân ngắn. Mà lại có màng. Mỏ bẹt màu vàng. Hay kêu cạp cạp?

Câu đố vui dân gian số 2: Thường nằm đầu hè. Giữ nhà cho chủ. Người lạ nó sủa. Người quen nó mừng. Đây là con gì?

Câu đố vui dân gian số 3: Vừa bằng quả ổi, khi nổi khi chìm? Là con gì?

Câu đố vui dân gian số 4: Vừa bằng lục lạc, trong nạc ngoài xương?

Câu đố vui dân gian số 5: Vừa bằng que diêm, khi chìm khi nổi?

Câu đố vui dân gian số 6: Vừa bằng hột quít, dưới đất ngậm châu? Là con gì?

Câu đố vui dân gian số 7: Con gì? Một lòng khuya sớm chuyên cần. Trách người vô nghĩa, sao chê ngu đần?

Câu đố vui dân gian số 8: Con gì: Bốn người giẫm đất, một người phất cờ. Hai người lẳng lơ, hai người quạt mát. Trách người vô nghĩa, sao chê ngu đần?

Câu đố vui dân gian số 9: Con gì? Cái mỏ xinh xinh. Hai chân tí xíu. Lông vàng mát dịu ""Chiếp! Chiếp!" suốt ngày?

Câu đố vui dân gian số 10: Con gì mào đỏ, gá ò ó o ..., từ sáng tinh mơ, gọi người thức dậy?

Câu đố vui dân gian số 11: Con gì? Thân em nửa chuột, nửa chim. Ngày treo chân ngủ, tối tìm mồi bay. Trời cho tai mắt giỏi thay. Tối đen tối mịt cứ bay vù vù?

Câu đố vui dân gian số 12: Con gì đôi cánh mỏng tanh, bay cao bay thấp báo rằng nắng mưa?

Câu đố vui dân gian số 13: Con gì ăn cỏ, đầu có 2 sừng, lỗ mũi buộc thừng, kéo cày rất giỏi?

Câu đố vui dân gian số 14: Con gì? Bốn cột tứ trụ. Người ngự lên trên. Gươm bac hai bên. Chầu vua thượng đế?

Câu đố vui dân gian số 15: Con gì ăn no, bụng to mắt híp, mồm kêu ụt it, nằm thở phì phò?

Câu đố vui dân gian số 16: Vừa bằng khúc củi, cứ lủi vô làm?

Câu đố vui dân gian số 17: Vừa bằng củi co, chìm sâu dưới đáy?

Câu đố vui dân gian số 18: Dưới âm ty vừa đi vừa khóc?

Câu đố vui dân gian số 19: Vừa bằng nắm tay, tiếng ca lảnh lót?

Câu đố vui dân gian số 20: Vừa bằng con bò, nằm co giữa cổng?

 

Bài viết liên quan